Dette er Martinus i 1977

Martinus Flag

Martinus Flag med de fem store felter er fra neden og opefter koloreret således: rødt, orange, gult, grønt og blåt og udtrykker fem af de seks grundenergier  baserede på seks tilværelsesplaner, som verdensaltet fremtræder i. Det sjette tilværelsesplan er på flaget udtrykt ved det smalle felt foroven og forneden. Disse to felter er indigofarvet. 

Den hvide trekant med de hvide stråler i midten udtrykker verdensaltets grundanalyse eller "det treenige princip".
Du kan læse mere om flagets opbygning i Symbolbog nr. 4, symbol nr. 42 eller under www.Martinus.dk

Hvem var Martinus?
Martinus var en dansk forfatter der levede i årene 1890 til 1981. Som 30-årige havde Martinus en dybdegående, åndelig oplevelse, der totalt ændrede hans liv og satte ham i stand til at skrive den kosmologi, der siden har gjort hans navn kendt.

Martinus Livsopfattelse har han beskrevet i Det tredie Testamente, der består af Livets Bog 1-7, og som supplement til Livets Bog har han skrevet "Det evige Verdensbillede" der ved hjælp af en rækkesymboler, forklarer hovedprincipperne i åndsvidenskaben.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Martinus Institutet på:
www.Martinus.dk hvor du også kan læse om, hvor der er foredrag og studiegrupper, både på Martinus Centeret i Klint og Martinus Institutet på Frederiksberg.

Dette er Terrassen, hvor der i sommersæsonen kan købes vegetarmad, der er lavet af frivillige medarbejdere.
Dette er pavillon 1 og et glimt af Pavillon A. Her kan man leje sig ind i lejligheder, af forskellige størrelser.
Dette er Foredragssalen, hvor der kan være ca. 200 personer og hver dag i sommersæsonen er foredrag mellem kl. 9,30 og ca. 10,30.